Volem que l'Ametlla del Vallès sigui un poble encara més viu i actiu, i per això estem projectant un nou mercat no sedentari de diumenge que sigui atractiu i complementi l'oferta del municipi. Un mercat on trobar aquells productes que no es troben als comerços de l'Ametlla. Ajuda'ns a definir-lo!
Començar
 
Hola,
com et dius? *

 
{{answer_63022633}} abans de començar has de saber... *

Les dades de caràcter personal (nom, adreça de correu electrònic i barri de residència), sol·licitades en el formulari d’aquest qüestionari s’integren en un fitxer propietat de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, d’acord amb la legislació i la normativa vigent.

L'enviament d'aquest formulari pressuposa l'acceptació de les condicions de la política de privacitat de dades de caràcter personal que s'exposen a continuació.

L'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, i també la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat d’aquestes dades.

El propietari utilitzarà aquestes dades exclusivament per la comunicació del present qüestionari i per informar sobre les activitats de l'Ajuntament. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari.

De conformitat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les  seves dades seran incorporades a un fitxer de titularitat de l’Ajuntament de L’Ametlla del Vallès, i podran ser tractades amb la finalitat de gestionar els serveis prestats per l’Ajuntament als ciutadans. Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes estipulats en la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a: Ajuntament de L’Ametlla del Vallès (LOPD), Plaça de l' Ajuntament, 1 - 08480 L'Ametlla del Vallès – Barcelona, o bé mitjançant el correu electrònic: ametlla@ametlla.cat, fen constar a l’assumpte “LOPD”.
     
 
En quina zona de l'Ametlla del Vallès vius, {{answer_63022633}}? *

Estem treballant el projecte d'un mercat no sedentari que se celebri els diumenges al nostre municipi. Per això ens interessa conèixer la teva opinió i també algunes dades.
 
La Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya ha autoritzat la instal·lació d'un nou mercat no sedentari a l'Ametlla del Vallès, un nou mercat que se celebraria els diumenges. Anem a concretar algunes característiques: en primer lloc, quins són els productes que creus que hauria d'oferir? *

Un dels objectius d'aquest mercat és que pugui oferir una oferta de productes complementaris a l'oferta comercial del municipi, en la línia d'altres mercats especialitzats.
Si vols, pots consultar aquesta pàgina web per obtenir informació de més mercats que se celebren al nostre país: https://www.mercatsetmanal.cat/

 
Una altra qüestió important és quin ha de ser l'horari d'aquest Mercat. Sabem que se celebrarà en diumenge, però quin creus que és el millor horari?


 
Per oferir una bona compra també són necessaris tota una sèrie de serveis. Què en penses?


 
Una de les qüestions més importants és decidir en quin espai s'ubicaria.

La tria d'un o altre espai pot significar una major o menor despesa en funció dels serveis complementaris que hagis triat. Un mercat no sedentari necessita una sèrie de serveis públics per la seva instal·lació, com són, per exemple, una superfície asfaltada, connexió de punts de llum -per les paradetes-, o un accés senzill per facilitar la mobilitat. 
En tot cas, implantar un nou mercat no sedentari pot ser un atractiu per al municipi, però en primera instància suposa també una despesa per condicionar l'espai. Aproximadament quin creus que ha de ser el pressupost màxim que hauria de gastar l'Ajuntament per aquest condicionamnet?


 
L'Ametlla del Vallès és un municipi segur. Amb la instal·lació d'aquesta nova oferta de mercat, creus que s'hauria d'incloure també vigilància privada?

     
 
{{answer_63022633}}, vols estar informat d'altres processos participatius i activitats de l'Ametlla del Vallès? Des de l'Ajuntament estem treballant per millorar el butlletí electrònic. Vols rebre'l? *

L'Ajuntament del l'Ametlla del Vallès edita un butlletí electrònic que s'envia al correu electrònic dels subscriptors de forma setmanal i gratuïta. Estem treballant per millorar el disseny i els continguts i convertir-lo en el canal d'actualitat de l'Ametlla del Vallès. Pots donar-te d'alta aquí mateix.
     
Moltes gràcies {{answer_63022633}} per la teva participació!
Properament informarem de les conclusions d'aquest treball.
repetir